• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Osoby podejmujące się wyzwania zakładania własnej restauracji często zapominają o tym,że jest to biznes jak każdy inny. Wbrew pozorom prowadzenie restauracji nie różni eis wiele od prowadzenia banku lub biura turystycznego. Konieczne jest posiadanie twardego doświadczenia w biznesie. Wielu Polaków porywających się na założenie własnego biznesu w tej branży zdaje się o tym zapominać. Wydaje się im, że jeśli są stałymi bywalcami wielu knajp, to wiedza już wiele o tym […]

Continue

Kiedy bank centralny interweniuje na rynku walutowym, zwiększa lub zmniejsza swoje rezerwy międzynarodowe, co wpływa na wielkość bazy monetarnej. Kiedy bank centralny interweniuje na rynku walutowym, rezygnuje do pewnego stopnia z kontroli podaży pieniądza. Na przykład, na początku lat siedemdziesiątych „lemiecki bank centralny stanął przed następującym dylematem: próbując nie Dopuścić do zbyt silnej aprecjacji marki do dolara amerykańskiego, Niemcy zgromadzili ogromne ilości rezerw międzynarodowych, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu podaży […]

Continue

Stan faktyczny polegający na zaprzestaniu płacenia długów przez dłużnika. Prawo kapitalistyczne łączy z tym stanem określone skutki prawne; występują one w prawie karnym oraz w prawie handlowym. Obowiązujący w Polsce Kodeks Karny, pochodzący z 1932, dotyka problematyki bankructwa przede wszystkim w art. 273 i 274; w pierwszym z nich zajmuje się on bankructwem z lekkomyślności, które następuje wtedy, gdy dłużnik lekkomyślnie pogarsza swoje położenie majątkowe doprowadzając do niewypłacalności lub ogłoszenie […]

Continue

W 1960 r. tylko osiem amerykańskich banków, których całkowite aktywa nie przekraczały 4 mld dol., miało swoje przedstawicielstwa za granicą. Obecnie swoje oddziały za granicą prowadzi ponad 100 banków, dysponujących aktywami o wartości ogółem przekraczającej 500 mld dol. Tak spektakularny rozwój bankowości międzynarodowej można wyjaśnić trzema czynnikami. Pierwszym jest gwałtowny rozrost handlu międzynarodowego i międzynarodowych (o zasięgu ogólnoświatowym) korporacji handlowych, jaki obserwujemy od lat sześćdziesiątych. Amerykańskie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność […]

Continue

Karty kredytowe były w użytku już przed II wojną światową. Wiele pojedynczych sieci handlowych (Sears, Macy’s, Goldwater’s) prowadziło rachunki otwarte, oferując klientom karty kredytowe, dzięki którym mogli oni dokonywać w tych sklepach zakupów bez używania gotówki. Karty kredytowe o zasięgu ogólnokrajowym pojawiły się jednak dopiero po II wojnie, kiedy Diners Club wprowadził kartę, z której można było korzystać we wszystkich restauracjach na terenie całego kraju (i za granicą). Wkrótce podobne […]

Continue

Spółka holdingowa jest to korporacja, która kontroluje jedną lub klika innych spółek. Ta forma własności akcyjnej przedstawia dla banków szczególne zalety, mianowicie: 1.  Pozwala bankom na omijanie restrykcyjnych regulacji dotyczących zakładania nowych oddziałów, ponieważ spółka holdingowa może być właścicielem pakietów kontrolnych w kilku bankach, nawet jeśli otwieranie oddziałów jest zakazane: 2.  Bankowa spółka holdingowa może podejmować inne związane z bankowością działania, takie jak doradztwo inwestycyjne, usługi przetwarzania i przekazywania danych, […]

Continue